Novinky

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, Smetanova 43

se sídlem  Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí

Změna ceny oběda od 1. 4. 2022 

 

žáci              7 - 10 let       24,-Kč       / 500,-Kč/měs. /

                  11 – 14 let       26,-Kč       / 550,-Kč/měs. /

                  15 a více let     28,- Kč       / 600,-Kč/měs. /

 

cizí strávníci  a pracovníci škol

 

      konzumace v jídelně      DPH 10%     77,-Kč

      do jídlonosiče                 DPH 15%     81,-Kč

 

Kalkulace oběda pro cizí strávníky bez DPH:

                    - potraviny                 27,83 Kč

                    - věcná režie              14,00 Kč

                    - mzdová režie           26,33 Kč

                 - zisk                            1,84 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------

                    Celkem                       70,00 Kč         

 Upravte si prosím, trvalé příkazy podle plateb.

V Ústí nad Orlicí 21.03. 2022