Novinky

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, Smetanova 43

se sídlem Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí

Změna ceny oběda od 1. 11. 2022

žáci            7 - 10 let       32,-Kč       / 680,-Kč/měs. /

                  11 – 14 let       34,-Kč       / 720,-Kč/měs. /

                  15 a více let     36,- Kč       /760,-Kč/měs. /

 

cizí strávníci  a pracovníci škol

      konzumace v jídelně      DPH 10%     95,-Kč

      do jídlonosiče                DPH 15%     99,-Kč

 

Kalkulace oběda pro cizí strávníky bez DPH:

                    - potraviny                 33,00 Kč

                    - věcná režie              20,00 Kč

                    - mzdová režie           31,00 Kč

                    - zisk                           2,00 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------

                    Celkem                       86,00 Kč        

Upravte si prosím,

trvalé příkazy podle plateb.

 

Kolektiv šj